Basketball

 

Oppvarming:
Ballkontroll:
Sprette ball med blikk rett fram, håndhilse på hverandre med øyekontakt mens vi går rundt og spretter ballen. Del salen i to, gå rundt og sprette ball mens vi tar fra hverandre ballen. Øve på å skjerme ballen og ha kontroll på egen ball og samtidig slå vekk naboens.

Hai:
del klassen i grupper, bruk matte som "hus" (friområde), hver gruppe er et fiskeslag, fiskene ropes inn etter grupper, spretter ball og så sendes haien inn, som også spretter ball. De som blir "tatt" blir haier.

Kan også leke Hauk og due, rødt lys. osv

Alle leker uten ball kan gjøres med ball. Alle leker i hall, kan lekes i basseng.

Ballkontroll og pasningstrening:
Still elevene opp på to rekker, fjes mot hverandre. Trene på dribling og pasning/mottak. Løper rundt partner og tilbake, tar et skritt farm stopper og gjør tohånds brystpasning.

Tohånds brystpasning: Dette er den vanligste pasningen. Det er også en grei utgangsstilling for skudd eller dribling. For å gi ballen fart i pasningen er vi med kroppen ved å flytte kroppsvekten og den ene foten fram, samtidig som vi strekker armene, hendene og fingrene helt ut. Er kastet bra, vender håndbakene mot hverandre når kastet er avsluttet. En ball som går rett fram, tar kortere tid enn en som stusses eller sendes i bue. Derfor skal ballen om mulig gå rett fram og treffe den andre i brysthøyde.
Tohåndspasning over hodet: Noen ganger er det hensiktsmessig å bruke tohåndspasning over hodet fordi det er nødvendig å holde ballen høyt og vekk fra motstanderen, og pasningen blir gjerne brukt under kurven der det er mange spillere. Dette er en håndleddspasning uten at armene brukes mye. Mottaket skjer med begge hender, og ballen skal holdes slik at det er lett å skyte, sende pasning eller drible.
Enhåndspasning: Dette er et vanlig kast som blir brukt når ballen skal langt, eller etter en dribleserie eller lignende.

Pivotering: Vi kan ved å stå på en fot og flytte den andre, vri oss unna motspilleren, skaffe oss bedre pasnings- eller skuddstilling og få bedre oversikt. å stå på en fot og flytte den andre flere ganger (rotere9 kalles pivotering. Pivoteringsfoten er den foten utøveren lander på først. Hvis vi lander likt på begge føttene, kan vi altså velge pivoteringsfot (den foten vi står på).

Teknikker:
Lay- up: I lay- up løper spilleren inn fra siden, hopper opp nær kurven og skyter. Når ballen mottas i lufta, har vi to fotberøringer i gulvet før ballen må kastes. Denne totakten gir mulighet til å hoppe høyt og nærmest legge ballen via plata ned i basketkurven. Skal ballen avleveres med høyre hånd, er det hensiktsmessig at den siste foten i gulvet er den venstre for å komme så høyt som mulig. Lay- up er et rytmisk skudd, med tilløp, sats og skudd. Ballen kan stusses innover, eller vi kan motta en pasning. Om ballen blir mottatt i lufta, gjenstår det to gulvberøringer til satsen.

Hjelpeøvelse: Plasser en benk eller lignende i løpebanen inn mot kurven. Løper utøveren inn fra høyre, satser han på venstre ben før benken, tar i mot ballen før han lander på høyre, satser kraftig på venstre ben og legger ballen akkurat passe hardt når utøveren og ballen er på det høyeste.

La elevene først gjøre dette uten ball, så lar du en stå på f. eks. benken, tar i mot pasning, strekker ut armen med ballen som løperen da tar med seg inn.

Grunnskudd: Dette skytes fra bakken med fronten mot kurven. Utøveren står i god balanse, gjerne med benet på skuddarmsiden litt foran det andre. Ballen ligger på fingrene til kastehånden og støttes på siden med den andre hånden. Ballen løftes over hodet slik at pekefingeren er mellom øynene. Skuddet starter med en svikt i knærne, ballen føres til utgangsposisjon over hodet, bena strekkes, deretter armene og så fingerene, der pekefingeren hele tiden peker mot kurven og til slutt peker ned i den. Vi gir ballen en høy bue, og det er motiverende å stå så nær at det er mulig å skåre på minst halvparten av forsøkene. Albuen på kastearmen skal holdes foran kroppen, overarmen vannrett, underarmen loddrett, og håndleddet er bøyd vinkelrett bakover.

Stasjonstrening:
Øve på tekniske ferdigheter. Jobbe så lenge musikken går, ca 2 1/2 min. Rullere til alle har vært på hver stasjon.

 1. Drible løype.  Kjegler. Sprette ballen, gjerne fra høyre til venstre hånd.

 2. Spill.               Når ballen byttes, ved skåring eller motstander får tak i den, ut over midtlinje for ny
                        start.

 3. Spill

 4. Hoppe over hinder, med spretting av ball, høyt eller lavt hinder valgfritt.

 5. Sit- up/Push- up

 6. Lay- up.

Fagdidaktikk:
Undervisningsprinsipper - Kampvise, flest mulig prinsipper i bruk til enhver tid.

Undervisningsmetoder - induktiv, deduktiv.

Velg riktig metode til riktig tid. Induktiv går veldig dårlig i f.eks. svømming.
Mellomtrinnet og oppover.

Småtrinnet: Stasjoner kan brukes ved trening av sansemotorikk med tanke på ballspill senere. øye- hånd, øye- fot, tilpasset kraft. Kaste - fange, bruke ertepose, myk ball. Kaste til seg selv, treffe bøtte, øve seg på å sprette, ti-trekk( redusere til fem)

Elevene skal få mulighet til å øve seg først. Å dele opp i lag å spille er greit som avslutning på økten.
Organiseringen kan brukes på alle trinn, øvelser tilpasses trinnet.
Musikk styrer tidsintervall, skal være pedagogisk brukt, ellers er det ikke lov å bruke musikk.

Tips.
Overføringsverdi.
Stasjonsundervisning i fotball:

 1. Føring gjennom kjegler

 2. Trene headinger

 3. Trikse

 4. Vendinger

 5. Pasninger, innside og utside

 6. Mottak, medtak

 7. Spill

 

 

                                                                                                                                                                    tilbake